Ten years ago
1066 and All That
Camilla
Controls
Register

Skal Tor klippe seg kort?

Ja
66%
Nei
11%
Nei, for da vil apokalypsen begynne
22%
Creator
Tor
Start time
05.03.12 15:34
End time
08.03.12 00:00
Total votes
9