Controls
Register

Hva synes du om studweb?

edit
Bra!
7%
Helt greit
7%
Duger i krig
15%
For dårlig
15%
Har mange feil. Gir lite informasjon. Forlanger i mange tilfeller at du velger mellom "ja"
23%
Kombinert med slapp holdning fra Studentservice og fakultetene er studweb en skam for NTNU/UiO
30%
Creator
Start time
19.01.06 22:00
End time
23.01.06 00:00
Total votes
13